Skaņas dienas 2024

Sound Days 2024

“Skaņas dienas” 2024 norisināsies no 23. līdz 27. aprīlim ‘RTU Liepāja’ (iepriekš – Liepājas Universitāte).

“Skaņas dienas” ir ikgadējs skaņai, mākslai un eksperimentiem veltīts festivāls Liepājā. Šī gada festivāls uzmanību vērš uz DIY jeb ‘dari pats’ kultūru – jaunu izteiksmes līdzekļu meklēšanu, unikalitātes un radošas domāšanas attīstīšanu, praktisku darbošanos ar materiālu un lietu darbības principu izpēti. Tā ietvaros notiks radošās darbnīcas, diskusijas, kolektīva improvizācija, kā arī pop-up izstāde un audiovizuālu performanču vakari. 

Radošās darbnīcas aptver dizaina, skaņas mākslas, mūzikas, vizuālās mākslas un tehnoloģiju nozares.  Darbnīcu vadītāji ir starptautiski atzīti mākslinieki, mūziķi un dizaineri: Lise-Lotte Norelius(SE), Christian Faubel (DE), Marko Timlin (DE), Shawn Pinchbeck (CA), Julie Delisle (CA), Émile Gingras (CA), Ģirts Ozoliņš (LV), Mārtiņs Zutis (LV), Paula Vītola (LV), Rogier Jupijn (LV/NL), Fricis Kalvelis (LV).

Darbnīcās dalībnieki apgūs dažādas prototipēšanas un elektronikas tehnikas, analogo sintezatoru spēlēšanu, unikālas telpiskās skaņas veidošanas metodes, performanču un kompozīcijas veidošanu, skatuves noformējuma izstrādi un citas prasmes, kas saistītas ar skaņas un mūzikas materialitāti.

Skaņas dienas norisināsies Kūrmājas prospektā 13, MPLab telpās, koncertzālē “Lielais dzintars” un klubā “Kursa”.

2024. gada festivāls notiek sadarbībā ar Kanādas Elektroakustisko Savienību (The Canadian Electroacoustic Community (CEC)) un konkursu JTTP 2023. CEC dalībnieki un JTTP uzvarētāji, jaunās paaudzes komponisti no Kanādas piedalīsies festivālā ar prezentācijām, darbnīcām  un telpisku Kanādiešu elektroakustiskās mūzikas koncertu, kas notiks koncertzāles “Lielais Dzintars” kamerzālē, 25. aprīlī.

Festivālu organizē biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education un “RTU Liepāja” Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab), biedrība “E-Lab, elektroniskās mākslas un mediju centrs”. Skaņas Dienas norisinās pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un Valsts Kultūrkapitālfonda finansiālajam atbalstam.

Skaņas Dienas 2023. Skaņas un teksta mijiedarbe.

Skaņas Dienas 2023

Skaņas dienas 2023 norisināsies no 27. maija līdz 4. jūnijam Liepājas Universitātē, Liepājā. 

Festivāls tiecas vairot izpausmes brīvību skaņas mākslas, mediju mākslas, literatūras un elektroniskās eksperimentālās mūzikas laukā. Šogad festivālā dažādās formās tiks pētīta un atklāta skaņas un teksta mijieradarbe. Festivāla ietvaros norisināsies radošās darbnīcas, izstāde un plaša performanču programma.

Darbnīcu vadītāji: Olivia Jack (US/DE), Antye Greie-Ripatti (AGF) (FI), Friedemann Dupelius (DE), Artūrs Punte, Maksims Šenteļevs, Platons Buravickis, Reinis Semēvics, Tobias Hartmann (DE).

Darbnīcās dalībnieki apgūs dažādas tehnikas darbā ar analogiem un digitāliem skaņas instrumentiem, apgūs skaņas improvizācijas tehnikas, veidos tekstā un kontekstā bāzētus skaņas darbus, atklās skaņas materialitāti, apgūstot sintēzes tehnikas un būvējot savu skaņu, izmantos dzīvā laika koda programmatūru, lai ar valodas palīdzību radītu vizuālas projekcijas koncertvietai, kā arī veidotu jaunas radošas saites un savienojumus un tīklotu ar radošo kopienu. 

Skaņas Dienas norisināsies Kuršu ielā 20 – Liepājas Universitātes telpās un Pegaza pagalmā.

Programma:

Sestdiena, 27.05. 19:00
Izstādes atklāšana. Mākslinieku Sarunas un performance. 

Svētdiena, 28.05. 12:00-16:00 
Ģimenes diena. Izstāde, atvērtās radošās darbnīcas un demonstrācijas.

Pirmdiena, 29.05. 19:00 
Iepazīšanās ar radošo darbnīcu vadītājiem.

Otrdiena, 30.05. – Sestdiena, 03.06.
Radošo darbnīcu norise.

Piektdiena, 02.06.
Visas dienas garumā norisināsies dzejas lasījumi, radošās teksta darbnīcas, performances.

Sestdiena, 03.06. 17:00 
Festivāla noslēguma diena. 
Performanču programma un darbnīcu rezultātu prezentācijas.

Festivālu organizē biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab) un rakstniecības studiju programma sadarbībā ar radošo telpu “Pegaza Pagalms”.
Skaņas Dienas norisinās pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un Valsts Kultūrkapitālfonda finansiālajam atbalstam.

Skaņas Dienas 2022

SoundDays2022
SoundDays2022 18-21.05.

Skaņas dienas 2022 norisināsies no 18. – 21. maijam Liepājas Universitātes MpLab, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā. 

Skaņas dienu festivāls – 3 pilnas dienas veltītas skaņas un mediju mākslai, radošai izpausmes brīvībai un elektroniskai eksperimentālai mūzikai.

Šī gada festivālā uzsveram satikšanos “dzīvajā”, gan darbojoties ar analogiem un digitāliem skaņas instrumentiem, modulāro sintezatoru, veidojot imersīvas telpiskas skaņas pieredzes, atklājot skaņas kā darba materiāla īpašības apgūstot granulārās sintēzes tehnikas, veidojot koncertvietas projekcijas ar atvērtā koda multimediju apstrādes programmām, radot unikālus video filtrus, gan beidzot satiekoties klātienē, veidojot jaunas radošas savienības un tīklojot ar radošo kopienu, baudot skaņu telpā.

Priecājamies uzņemt 4 darbnīcas, kas norisināsies paralēli, aptverot dažādas tēmas skaņas un mediju mākslā. Darbnīcas vadīs gan starptautiski, gan vietēji lektori, mākslinieki un komponisti:

Platons Buravickis (LV) – akadēmiskās mūzikas komponists, pianists un improvizators, īpašu vietu viņa daiļradē aizņem elektroakustiskā mūzika. Viņš darbojas gan konkrētas mūzikas laukā, gan arī komponē mūziku, balstītu uz skaņas sintēzi, izmantojot gan datoru, gan analogos sintezatorus. Darbnīcā koncentrēsies uz materiāla nozīmi mūsdienu mākslā un iepazīstinās ar skaņas granulāro sintēzi MAX vizuālās programmēšanas vidē.

Huans Duarte Regino (MX/FI) – mediju mākslinieks un pētnieks, doktora grāda kandidāts Aalto universitātē, Somijā. Strādā ar interakciju ģeneratīvas mākslas eksperimentos, kas pēta digitālo un analogo platformu izpausmes vides mediju ietekmē. Darbnīcā studenti strādājot ar skaņu apgūs daudzkanālu telpiskošanas instrumenta izveides procesu, kā arī skaņas telpiskošanas rīku mūzikas performancēs un instalācijās. Darbnīcā pārsvarā tiks lietotas atvērtā koda programmas kā Pure Data, kā arī citas programmu platformas kā Supercollider un Reaper.

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – ir jauno mediju mākslas profesionālis un fab lab eksperts, kurš šobrīd strādā Aalto Fablab, Aalto Universitātē, Somijā. Darbnīcā apgūs kā lietot atvērtā koda multimediju apstrādes programmu FFmpeg, lai papildinātu video ar unikāliem filtriem izmantojot GLSL šeideru krātuvi Shadertoy.

Reinis Naļivaiko (LV) – digitālais radošais, elektroniskais mūziķis un skaņas mākslinieks, entuziastisks modulārās sintēzes pasaules pētnieks. Darbnīcā ar modulārās sintēzes palīdzību tiks radīti dabas iedvesmoti skaņas objekti. Dalībnieki apgūs pamata principus, kā darboties ar modulāro sintezatoru studijā.

Programma:
Trešdiena, 18.05. 19:00, Liepājas Universitātes MpLab.
Atklāšana un iepazīstināšana ar Skaņas dienām. Diskusija “Neatkarības skaņas”

Ceturtdiena – Sestdiena 19. – 21.05. 10:00 – 17:00 Liepājas Universitātes MpLab.
Darbnīcas, darbs pie individuāliem un grupu projektiem

Sestdiena 21.05. 19:00 Liepājas Universitātes MpLab.
Skaņas dienu koncerts un darbnīcu rezultātu prezentācijas – performances.

ENG

Sound Days 2022 will be held from 18.-21.05. at Liepaja University MpLab.

With a welcome and introduction event on 18.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab we will open Sound Days festival – 3 days dedicated to sound and media art, freedom of creative expression and electronic experimental music.

This year festival will celebrate connections IRL, both by interacting with analog and digital sound instruments, modular synths, creating immersive experiences by diffusing sound across multiple speakers, exploring sound as a material by learning granular synthesis techniques, using open-source multimedia processing software for creating custom video filters and projections for the concert venue, as well as finally making connections, new creative bonds and networking with the creative community. Sound Days will culminate on closing evening 21.05. at 19:00 @ Liepaja University MpLab with an electronic and experimental music concert as well as presentations of workshop results.

We are glad to host 4 workshops, both in sound and media arts by international and local selection of lecturers, artists and composers:

Plaltons Buravickis (LV) – composer of academic music, pianist and improviser with strong connection to electroacoustic music – he writes both symphonic and chamber music as well as music concrete and experiments with analog and digital sound synthesis, creates his own performance instruments.

Juan Duarte Regino (MX/FI) – media artist and researcher at Aalto University, Finland, works on interactions as a tool for generative art experiments that explore agencies of digital and analog platforms around environmental media.

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – is a new media professional and fab lab expert currently working at the Aalto Fablab at Aalto University, Finland.

Reinis Naļivaiko (LV) – digital creative, electronic musician and sound artist, keen explorer of the world of modular synthesis.

Workshops will take place daily from 19.-21.05. from 10:00 – 17:00.

Application form open from May 10th, 2022.

Closing concert on 21.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab.

Sound Days RETREAT — Liepaja – Grobiņa 31.08. — 05.09.2020.

We are announcing our annual sound art festival SOUND DAYS. It will take place at the end of the summer from August 1 until September 5 in Liepaja and Grobina, Latvia.

We will spend six days in experimenting, exploring, observing and experiencing the environment, building, recording, documenting and communicating. The project format could be an installation, performance or any other form of artistic expression. The results will be presented at the end of the festival on September 5 and online.

Participants are welcome to create their own projects or to work on a group project with sound and media artists who will be joining the festival as mentors.

You are welcome to apply to our Sound days RETREAT an join our workshops.

We welcome sound and media artists, students, performers and others interested in sound, art and experimental music to join our retreat – send us your motivation letter to skana@mplab.lv

Workshops

We welcome applications for our main festival activity – sound art workshops where participants will learn different methods for creating digital and analog interfaces to generate sound, and for using sound and perception to explore and understand the environment.

To apply for a workshop send us your name, contact info and title of the workshop you would attend to skana@mplab.lv or use contact tab until April 26.
The workshops will take place at Liepaja University Art Research lab MPLab, Kūrmājas prospekts 13
There is no participation fee for the workshops.

SOUND DAYS 2019

Sound Days is a week long international festival of media and sound art, electronic and experimental music and other audiovisual experiments. The festival activities include sound art exhibition, workshops, seminar and audiovisual performance nights.  This year the festival takes place from April 29 until May 5 in Liepaja, Latvia.

This years festival is focusing on the analog signal and algorithmic music – building instruments and exploring analog and digital ways to generate sound and create new interfaces. Sound Days invites young artists, musicians, students, professionals and others that are interested in sound and media art to participate in our festival activities.

We welcome proposals by students, young and proffesional artists and others that work in field of sound art and experimental music:

  • Sound art exhibition – sound art installations, interactive audiovisual installations, spatial soundscapes or any other sound artwork that could be exhibited in our festival. The exhibition opens on Wednesday, May 1 and is open until May 5. To apply, send us short description and photos/sketches of the artwork.
  • Sound art seminar – we welcome short artistic presentations by students, lecturers, artists and researchers about their creative practice and/or particular projects focusing on sound art and experimental music. Presentations that discuss unconventional methods and use of unique interfaces and instruments for generating and experiencing sound are especially welcome. The presentations are 10-15 minutes each and the seminar will take place on Wednesday, May 1.
  • Open experimental audiovisual performance programme which will take place on May 4. Young and professional musicians are invited to send us a short description of the performance and a link to a Soundcloud / Youtube or any other online platforme. Each performance should be around 20 minutes and participants are welcome to present their most experimental methods for creating sound/music.

The main festival activities are the workshops – we are hosting workshops by algorithmic duo Ganzfeld(DE), musical instrument inventor Yuri Landman (NL) and sound artist Jacob Remin (DK).
The workshops will introduce different methods for creating digital and analog interfaces to generate sound. Full workshop descriptions and festival programme will be published on festival website at middle of March.

Save the date – more information about other festival activities will be coming soon!

SOUND DAYS BioSignals seminar – May 28 16:00 Tirgus str. 9

Tomorrow 16:00 at Tirgus st. 9 we are having BioSignals seminar with presentations by our workshop hosts and our festival partners from hybrid art and activism platform Pixelache.

Andrew Gryf Patterson – project BioSignals
Mikko Lipiäinen – Parasite Radio broadcast
Krišjānis Rijnieks – Radical Projection Mapping
WIlliam Bilwa Costa and Michael Reiley McDermot (US) – Un/natural fields
Antye Greie-Ripatti – Sonic Wilderness workshop result presentation-performance

Beginning

We are announcing our annual international sound art festival SOUND DAYS in Liepaja, Latvia 25. – 31 of May.

Our programme consists of many different activities that show different aspects of sound art. The participants are young sound and media artists, lecturers and performers and others interested in sound art and experimental music.

We welcome applications for workshops held by sound artists from Latvia, Finland, Canada and Germany until May 22 – send your name and the title of your chosen workshop to skana@mplab.lv or use the contact tab.