Skaņas Dienas 2023. Skaņas un teksta mijiedarbe.

Skaņas Dienas 2023

Skaņas dienas 2023 norisināsies no 27. maija līdz 4. jūnijam Liepājas Universitātē, Liepājā. 

Festivāls tiecas vairot izpausmes brīvību skaņas mākslas, mediju mākslas, literatūras un elektroniskās eksperimentālās mūzikas laukā. Šogad festivālā dažādās formās tiks pētīta un atklāta skaņas un teksta mijieradarbe. Festivāla ietvaros norisināsies radošās darbnīcas, izstāde un plaša performanču programma.

Darbnīcu vadītāji: Olivia Jack (US/DE), Antye Greie-Ripatti (AGF) (FI), Friedemann Dupelius (DE), Artūrs Punte, Maksims Šenteļevs, Platons Buravickis, Reinis Semēvics, Tobias Hartmann (DE).

Darbnīcās dalībnieki apgūs dažādas tehnikas darbā ar analogiem un digitāliem skaņas instrumentiem, apgūs skaņas improvizācijas tehnikas, veidos tekstā un kontekstā bāzētus skaņas darbus, atklās skaņas materialitāti, apgūstot sintēzes tehnikas un būvējot savu skaņu, izmantos dzīvā laika koda programmatūru, lai ar valodas palīdzību radītu vizuālas projekcijas koncertvietai, kā arī veidotu jaunas radošas saites un savienojumus un tīklotu ar radošo kopienu. 

Skaņas Dienas norisināsies Kuršu ielā 20 – Liepājas Universitātes telpās un Pegaza pagalmā.

Programma:

Sestdiena, 27.05. 19:00
Izstādes atklāšana. Mākslinieku Sarunas un performance. 

Svētdiena, 28.05. 12:00-16:00 
Ģimenes diena. Izstāde, atvērtās radošās darbnīcas un demonstrācijas.

Pirmdiena, 29.05. 19:00 
Iepazīšanās ar radošo darbnīcu vadītājiem.

Otrdiena, 30.05. – Sestdiena, 03.06.
Radošo darbnīcu norise.

Piektdiena, 02.06.
Visas dienas garumā norisināsies dzejas lasījumi, radošās teksta darbnīcas, performances.

Sestdiena, 03.06. 17:00 
Festivāla noslēguma diena. 
Performanču programma un darbnīcu rezultātu prezentācijas.

Festivālu organizē biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab) un rakstniecības studiju programma sadarbībā ar radošo telpu “Pegaza Pagalms”.
Skaņas Dienas norisinās pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un Valsts Kultūrkapitālfonda finansiālajam atbalstam.

Skaņas Dienas 2022

SoundDays2022
SoundDays2022 18-21.05.

Skaņas dienas 2022 norisināsies no 18. – 21. maijam Liepājas Universitātes MpLab, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā. 

Skaņas dienu festivāls – 3 pilnas dienas veltītas skaņas un mediju mākslai, radošai izpausmes brīvībai un elektroniskai eksperimentālai mūzikai.

Šī gada festivālā uzsveram satikšanos “dzīvajā”, gan darbojoties ar analogiem un digitāliem skaņas instrumentiem, modulāro sintezatoru, veidojot imersīvas telpiskas skaņas pieredzes, atklājot skaņas kā darba materiāla īpašības apgūstot granulārās sintēzes tehnikas, veidojot koncertvietas projekcijas ar atvērtā koda multimediju apstrādes programmām, radot unikālus video filtrus, gan beidzot satiekoties klātienē, veidojot jaunas radošas savienības un tīklojot ar radošo kopienu, baudot skaņu telpā.

Priecājamies uzņemt 4 darbnīcas, kas norisināsies paralēli, aptverot dažādas tēmas skaņas un mediju mākslā. Darbnīcas vadīs gan starptautiski, gan vietēji lektori, mākslinieki un komponisti:

Platons Buravickis (LV) – akadēmiskās mūzikas komponists, pianists un improvizators, īpašu vietu viņa daiļradē aizņem elektroakustiskā mūzika. Viņš darbojas gan konkrētas mūzikas laukā, gan arī komponē mūziku, balstītu uz skaņas sintēzi, izmantojot gan datoru, gan analogos sintezatorus. Darbnīcā koncentrēsies uz materiāla nozīmi mūsdienu mākslā un iepazīstinās ar skaņas granulāro sintēzi MAX vizuālās programmēšanas vidē.

Huans Duarte Regino (MX/FI) – mediju mākslinieks un pētnieks, doktora grāda kandidāts Aalto universitātē, Somijā. Strādā ar interakciju ģeneratīvas mākslas eksperimentos, kas pēta digitālo un analogo platformu izpausmes vides mediju ietekmē. Darbnīcā studenti strādājot ar skaņu apgūs daudzkanālu telpiskošanas instrumenta izveides procesu, kā arī skaņas telpiskošanas rīku mūzikas performancēs un instalācijās. Darbnīcā pārsvarā tiks lietotas atvērtā koda programmas kā Pure Data, kā arī citas programmu platformas kā Supercollider un Reaper.

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – ir jauno mediju mākslas profesionālis un fab lab eksperts, kurš šobrīd strādā Aalto Fablab, Aalto Universitātē, Somijā. Darbnīcā apgūs kā lietot atvērtā koda multimediju apstrādes programmu FFmpeg, lai papildinātu video ar unikāliem filtriem izmantojot GLSL šeideru krātuvi Shadertoy.

Reinis Naļivaiko (LV) – digitālais radošais, elektroniskais mūziķis un skaņas mākslinieks, entuziastisks modulārās sintēzes pasaules pētnieks. Darbnīcā ar modulārās sintēzes palīdzību tiks radīti dabas iedvesmoti skaņas objekti. Dalībnieki apgūs pamata principus, kā darboties ar modulāro sintezatoru studijā.

Programma:
Trešdiena, 18.05. 19:00, Liepājas Universitātes MpLab.
Atklāšana un iepazīstināšana ar Skaņas dienām. Diskusija “Neatkarības skaņas”

Ceturtdiena – Sestdiena 19. – 21.05. 10:00 – 17:00 Liepājas Universitātes MpLab.
Darbnīcas, darbs pie individuāliem un grupu projektiem

Sestdiena 21.05. 19:00 Liepājas Universitātes MpLab.
Skaņas dienu koncerts un darbnīcu rezultātu prezentācijas – performances.

ENG

Sound Days 2022 will be held from 18.-21.05. at Liepaja University MpLab.

With a welcome and introduction event on 18.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab we will open Sound Days festival – 3 days dedicated to sound and media art, freedom of creative expression and electronic experimental music.

This year festival will celebrate connections IRL, both by interacting with analog and digital sound instruments, modular synths, creating immersive experiences by diffusing sound across multiple speakers, exploring sound as a material by learning granular synthesis techniques, using open-source multimedia processing software for creating custom video filters and projections for the concert venue, as well as finally making connections, new creative bonds and networking with the creative community. Sound Days will culminate on closing evening 21.05. at 19:00 @ Liepaja University MpLab with an electronic and experimental music concert as well as presentations of workshop results.

We are glad to host 4 workshops, both in sound and media arts by international and local selection of lecturers, artists and composers:

Plaltons Buravickis (LV) – composer of academic music, pianist and improviser with strong connection to electroacoustic music – he writes both symphonic and chamber music as well as music concrete and experiments with analog and digital sound synthesis, creates his own performance instruments.

Juan Duarte Regino (MX/FI) – media artist and researcher at Aalto University, Finland, works on interactions as a tool for generative art experiments that explore agencies of digital and analog platforms around environmental media.

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – is a new media professional and fab lab expert currently working at the Aalto Fablab at Aalto University, Finland.

Reinis Naļivaiko (LV) – digital creative, electronic musician and sound artist, keen explorer of the world of modular synthesis.

Workshops will take place daily from 19.-21.05. from 10:00 – 17:00.

Application form open from May 10th, 2022.

Closing concert on 21.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab.