Programma / Programme

Trešdiena, 18.05. 19:00
 
Atklāšana un iepazīstināšana ar Skaņas dienām. Diskusija “Neatkarības skaņas”
 
Ceturtdiena – Sestdiena 19. – 21.05. 10:00 – 17:00 
 
Darbnīcas, darbs pie individuāliem un grupu projektiem
 
Sestdiena 21.05. 19:00
 
Skaņas dienu koncerts un darbnīcu rezultātu prezentācijas – performances.

ENG

Wednesday, 18.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab

Opening and introduction of Sound Days. Sounds of Freedom.

Thursday – Saturday, 19. – 21.05. 10:00 – 17:00 @ Liepaja University MpLab

Workshops, working on individual and group projects

Saturday, 21.05. 19:00 @ Liepaja University MpLab

Sound Days Concert and workshop result presentations – performances.